top of page

Ētikas komisijas ziņojums PROGRESĪVO kongresā 4.9.21

2021. gada 4. septembrī


Partijas PROGRESĪVIE Ētikas komisijas ziņojums biedru kopsapulcei


Politiskās partijas PROGRESĪVIE ētikas komisija kopš partijas kongresa 2020. gada septembrī ir saņēmusi desmit iesniegumus, kurus izskatījusi un pieņēmusi septiņus lēmumus. Vairāki saņemtie ieniegumi bija par vienu gadījumu vai arī iesnieguma autors nespēja sniegt papildus nepieciešamo informāciju, lai lēmumu varētu objektīvi izskatīt, tādēļ atšķiras pieņemto lēmumu skaits un saņemto iesniegumu skaits. Šobrīd Ētikas komisija ir izskatījusi visus iesniegumus, ko tā ir saņēmusi.


Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir būtiski samazinājies Ētikas komisijas saņemto iesniegumu skaits. Šogad visvairāk iesniegumi tika saņemti par biedru savstarpējo komunikāciju partijas iekšējās platformās un biedru publisko komunikāciju, tajā skaitā partijas amatpersonu komunikāciju, kas ir bijusi pretrunā partijas politiskajām nostādnēm, radījusi partijai reputācijas riskus vai ietvērusi necienīgu izturēšanos pret citiem diskusijas dalībniekiem vai sabiedrības locekļiem.


Neskatoties uz to, ka samazinājies Ētikas komisijas saņemto iesniegumu skaits, savstarpējās attiecības biedru starpā nav būtiski uzlabojušās un partijas valde nav spērusi soļus, lai risinātu šīs problēmas. Pat gluži pretēji. Lai gan Ētikas komisija jau 2019. un 2020. gadā norādīja uz būtiskām problēmām, kas īpaši atklājās partijas deputātu kandidātu saraksta veidošanas procesā Rīgas domes vēlēšanās, partijas valde nav spērusi nekādus soļus, lai nākotnē no līdzīgām situācijām izvairītos un uzlabotu lēmumu pieņemšanu partijā, padarot to objektīvu, atklātu un vienlīdzīgu.


Pēc Rīgas domes deputātu kandidātu saraksta veidošanas procesa, partijas Ētikas komisija arī vērsa valdes uzmanību uz mobinga gadījumiem partijā un nāca ar ierosinājumiem, lai partijā situāciju uzlabotu. Lai gan pagājuši gandrīz divi gadi, partijas valde nav atradusi iespēju un laiku, lai atbildētu uz Ētikas komisijas priekšlikumiem un ierosinājumiem, bet izvēlējusies situāciju ignorēt. Tā rezultātā situācija partrijā nav uzlabojusies, mobinga rezultātā ir biedri, kuri bijuši spiesti pamest partiju vai kļuvuši neaktīvi.


Tā vietā, lai Partijas valde ieklausītos citu partijas institūciju priekšlikumos, ierosinājumos vai aizrādījumos, tā ir ignorējusi vai atstājusi bez nopietnas ievērības teju visus Ētikas komisijas ierosinājumus, lēmumus un priekšlikumus, kas partijas valdei nav bijuši patīkami vai kuros bijis norādīts uz valdes vai valdes locekļu, vai citu partijas amatpersonu neētisku rīcību.


Partijas vadītāju un partijas valdes rīcība pēdējā gada laikā skaidrāk iezīmējusi pašas partijas vadības neētisku rīcību, izmantojot tai piešķirto varu, lai vērstos pret sev netīkamiem partijas biedriem un pielietotu arī mobingu. To labi ilustrē partijas valdes dažādā attieksme pret partijas biedru publisko komunikāciju.

Šī gada pavasarī pirms pašvaldību vēlēšanām pie partijas valdes vērsās biedri par Mārupes novada domes deputātu Edgaru Jansonu, kurš ilgstošā laika periodā publiski pauda partijas ideoloģijai pretējus uzskatus, ar savu komunikāciju aizskāra arī dažādas sabiedrības grupas un citus biedrus. Neskatoties uz to valde ne vien neizslēdza Edgaru Jansonu no partijas, bet pat deva iespēju viņam atkārtoti kandidēt pašvaldību vēlēšanās no partijas saraksta. Tomēr Ētikais komisija norādsīja, ka redz būtiskas atšķirības Edgara Jansona paustajos uzskatos un vērtībās no partijas PROGRESĪVIE ideoloģijas un vērtībām. Tādējādi publiskajā telpā tiek radīts maldīgs priekštats par partiju, tai nodarīts kaitējumus un, kas vēl būtiskāk, radītas konfliktsituācijas partijas iekšienē. Šeit arī jāatgādina, ka visiem biedriem iestājoties partijā ir jāapliecina, ka viņi piekrīt PROGRESĪVO vērtībām un principiem.


Tā pat partijas valde nespēra nekādus soļus, lai atbilstoši izvērtētu partijas valdes locekles Daces Kavasas apgalvojumus platformā Facebook, pielīdzinot Nacistiskās Vācijas režīma veiktās represijas un tam sekojošo genocīdu, publiskajam, un tomēr reizē brīvprātīgajam, aicinājumam vakcinēties pret SARS-CoV-2, kura pamatā ir arī rūpes par sabiedrības vājākajiem un neaizsargātākajiem.


Neskatoties uz to, ka Daces Kavasas publisko izteikumu pārkāpuma smagums ir bez precedenta visas mūsu politiskās organizācijas pastāvēšanas laikā un robežojas ar kriminālpārkāpuma sastāva izdarīšanu, partijas valdei šī komunikācija neradīja pat manāmu diskomfortu. Turklāt Daces Kavasas izteikumu veids, to papildinoša nostiprināšana un izvēršana diskusijas laikā platformā Facebook, kā arī apstāklis, ka ilgu laiku par tiem nav notikusi atvainošanās, tie nav koriģēti vai dzēsti, demonstrē, ka tie ir daļa no Daces Kavasas pasaules uzskata un politiskās pārliecības, attiecīgi tāds pats iespaids var rasties arī jebkuram citam vērotājam no malas, un tāpēc, neatkarīgi no Daces Kavasas subjektīvās pozīcijas, ir vērtējams kā bezprecedenta apdraudējums partijas reputācijai. Tomēr, neskatoties uz to, ka partijas valde par šo jautājumu bija saņēmusi gan rakstiskus iesniegumus, gan mutiskus norādījumus, par Daces Kavasas atbilstību partijas biedra statusam un nepieciešamību norobežoties no šādas valdes locekļa komunikācijas, netika lemts.

Savukārt pēc tam, kad Roberts Putnis, esot partijas ierindas biedra statusā, portālā pride.lv pauda kritiku partijas vadībai, norādot arī uz neveiksmīgo startu pašvaldību vēlēšanās, partijas valde divu nedēļu laikā, nesagaidot Ētikas komisijas slēdzienu, kuru iepriekš bija aicinājis sniegt valdes loceklis Viesturs Kleinbergs, spēja pieņemt lēmumu par Roberta Putņa izslēgšanu no partijas, norādot, ka šāda komunikācija rada reputācijas riskus. Turklāt partijas valdes locekļi, kuri iepriekš ir bijuši konfliktsituācijās ar Robertu Putni, neuzskatīja par nepieciešamību atturēties no iesaistes lēmuma pieņemšanā un izvairīšanos no interešu konflikta.


Šādas reakcijas un rīcības scenārija rada nopietnas bažas par partijas valdes izmantošanu, lai risinātu savas personiskās attiecības un nepieļautu nopietnu kritiku partijas vadības darbam un rīcībai.


Ar Ētikas komisjas viedokļa nerespektēšanu un neieklausīšanos tajā, statūtu neievērošanu attiecībā uz ētikas komisijas pilnvarām, partijas Valde ilgtermiņā ir vājinājusi institūciju lomu un nozīmi partijā, tādējādi arī mazinājusi partijas demokrātiskumu. Arī partijas valdes locekļi individuāli ir centušies graut un mazināt institūciju un to pieņemto lēmumu nozīmi partijā, tādējādi nodarot nozīmīgu kaitējumu partijas attīstībai. Piemēram, valdes loceklis Viesturs Kleinbergs, ilgstoši un atkārtoti publiski ir izplatījis melus un puspatiesības par Ētikas komisijas darbu. Lai gan Ētikas komisija izskatīja Viestura Kleinberga iesniegumu un deva par to savu vērtējumu gan pašam iesniedzējam, gan partijas valdei, Viesturs Kleinbergs publiski ilgstoši apgalvoja, ka Ētikas komisija neizvērtējot viņa iesniegumu. Arī pēc atkārtotiem norādījumiem, Viesturs Kleinbergs turpināja neatlaidīgi izplatīt nepatiesu informāciju.

Šāda partijas vadošo instūciju rīcība būtiski samazina partijas iekšējo demokrātiju, apdraud tās nākotnes perspektīvas, mazina ierindas biedru iespējās ietekmēt partijas lēmumus un rīcību un veicina iekšējos biedru konfliktus. Par to, ka jau šobrīd šī partijas politika ir atstājusi negatīvu ietekmi uz partijas izaugsmi, liecina biedru aktivitātes kritums, mazais jauno biedru skaits un vājais rezultāts pašvaldību vēlēšanās, kas bija tieši saistīts ar biedru aktīvu iesaisti un ticību partijai.


Ētikas komisija aicina partijas biedrus, valdi un biedru sapulci nopietni izvērtēt partijas vadības pieņemtos lēmumus, vadošo personu rīcību, lai partija nekļūtu par šauru un mazskaitlīgu interešu grupu un pilnībā nezaudētu sociāldemokrātiskās un zaļās vērtības, kas tika ieliktas partijas pamatos dibinot partiju.


Partijas PROGRESĪVIE Ētikas komisija

Ansis Dobelis

Ieva Staltmane

Līga Rasnača
299 views0 comments

Comments


Beitrag: Blog2_Post
bottom of page