top of page

(11.1.) Pamatojums Ētikas komisijā skatīto lietu publiskošanai

Ētikas pārvaldības institūcijas darbojas uz uzticēšanās un brīvprātības principa. Partijas Ētikas komisijas uzdevums ir atrisināt konfliktu un samierināt.


Tā priekšnosacījumi ir Ētikas komisijas locekļu apņemšanās (likumiskā regulējuma robežās) sargāt Ētikas komisijā skatāmo lietu konfidencialitāti gan to izskatīšanas laikā, gan pēc amata atstāšanas.


Iesaistītajiem biedriem ir jāvar rēķināties, ka lietas Ētikas komisijā nekļūst par bezgalīgu un mūžīgu “kompromata” avotu.


Ētikas komisijā panākts izlīgums balstās visu procesa dalībnieku piekrišanā tam, ka ar lietas izbeigšanu Ētikas komisijā konflikts ir vai nu atrisināts, vai noslēgts. Secīgi šī konflikta izmantošana vai vēlāka atjaunošana ārpus attiecīgā konflikta konteksta ir rupji neētiska.


Pretējā gadījumā Ētikas komisijas darba būtība zūd un šīs institūcijas pārvēršas par čaulu vai instrumentiem politiskā cīņā un mobingā.


Diemžēl Ētikas komisijas locekles Inga Liepa-Meiere, (tagad “iesniedzēju pārstāve”) Jana Simanovska (trešais šajā sastāvā bija tagadējās izslēgšanas iniciators Emīls Ozoliņš) šo principu PROGRESĪVAJOS lauza, “liecinot” pret manu kandidatūru Rīgas domes vēlēšanās un ar viņu skatīto lietu apstākļiem valdei pamatojot manu “nespēju strādāt komandā” un tādējādi esot “partijas reputācijas riskam”.


Izvilkums no jaunā sastāva Ētikas komisijas 2019.gada 2.marta atzinuma:


Šis vērtējums pretēji jaunā sastāva Ētikas komisijas lūgumam valdei konflikta risināšanas vārdā to atsaukt tiek uzturēts kopš 2019.gada.

Tagad tiek vēl paplašināts ar jauniem publiskiem komentāriem, kā partijas paziņojums 2021.gada 5.jūlijā:

"Tomēr lēmumam par Roberta Putņa izslēgšanu ir priekšvēsture.

Laikā kopš 2018. gada partijas biedri ir vairākkārt vērsušies partijas institūcijās, apšaubot Roberta Putņa rīcību ētiskumu, kam vienmēr sekojušas pārrunas ar Robertu Putni. Ar šādām situācijām saskārusies arī pati valde."


Pirmkārt, šādā veidā gan valde, gan bijušās Ētikas komisijas locekles rupji pārkāpj partijas statūtus, kas paredz aizliegumu partijas publiskajā komunikācijā graut individuālu biedru personisko reputāciju.


Otrkārt, man nav citu iespēju, lai pierādītu, ka “neesmu kamielis”. Lai atspēkotu pret mani izvirzītos pārmetumus neētiskā rīcībā, vadot partiju, mana vienīgā iespēja ir publiskot un nodot sabiedrības vērtēšanai manus pārkāpumus.


Tāpēc tagad publiskošu visu par mani Ētikas komisijā skatīto lietu saturu, cik iespējams sargājot iesaistīto personu privāto informāciju.


Norāde: pildot savus pienākumus kā partijas ģenerālsekretārs un vēlāk kā partijas priekšsēdētājs divu gadu garumā, ne reizi netiku vērsies ne pret vienu biedru Ētikas komisijā, bet risināju konfliktus savas atbildības ietvaros.


"Lietu" saraksts:
232 views0 comments
Beitrag: Blog2_Post
bottom of page