top of page

(22) Valdes pārkāpumi, aizliedzot man kandidēt uz Rīgas domi

Iepriekš aplūkojām Ētikas komisijas izvērtējumu par vispārējiem pārkāpumiem, veidojot Viestura Kleinberga un Mārtiņa Kossoviča privāto "sapņu komandu" Rīgas domē. PROGRESĪVO Ētikas komisija norādīja uz virkni procesuālu pārkāpumu, kā rezultātā nostiprinās aizdomas par to, ka Kossoviča "dream team" tikai veidots ne gluži tādā demokrātiskā un biedru intereses pārstāvošā veidā, kā tas visu laiku arvien no jauna tiek publiski apgalvots.


Iepriekš jau arī redzējām, ka vēl tagad - vairāk nekā pēc gada - valde klaji melo par Rīgas domes vēlēšanu kandidātu saraksta veidošanas kārtību. apgalvojot, ka manu kandidatūru biedri nemaz neesot atbalstījuši tādā mērā, lai par to būtu "vērts diskutēt".


Nē. Fakti apliecina pretējo. Valde, pretēji biedru balsojumam, lēma man liegt startēt uz Rīgas domi vispār. Valde varēja mani atstāt biedru balsojuma noteiktajā vietā. Bet nē - valde taisīja atsevišķu individuālu lēmumu tieši par manu kandidatūru. Lai gan iepriekš liktajos punktos valdes vērtējumā mana personiskā reputācija bija pat papildu ieguvums partijai, pārsteidzošajā nakts melnuma gala lēmumā tiku nodefinēts par "reputācijas risku".


Vai valdes lēmumu vadīja partijas intereses vai tomēr personiskās karjeras plāni, vērtējiet šeit paši Tāpat vērtējiet, cik demokrātiski un PROGRESĪVO statūtiem atbilstoši ir publiski uz āru zākāt partijas iekšējās pārvaldības institūcijas, ja kādam ar tām nesakrīt viedoklis. Taču viedoklis valdei un Ētikas komisijai tiešām būtiski atšķīrās jau pašā reputācijas jēdziena izpratnē. Ētikas komisija savā vērtējuma norādīja uz mijiedarbību starp partiju un tās biedriem, kas ir faktiski pretēja "anonīmās biedru kopas pārstāves" dr. Jana Simanovska intervijā "Spried ar DELFI" autoritārās domāšanas paraugdemonstrējumam, ka pilsonim esot jāpārliecina politiskās partijas, Ētikas komisija norāda uz partijas pienākumu kā politiskai organizācijai vairot katra biedra politisko kapitālu, kuras pamats ir viņa individuālā reputācija:

Te tālāk sīkāk izraksts no Ētikas komisijas atzinuma par pārkāpumiem saistībā ar liegumu man kandidēt uz Rīgas domi:


(7) Valdes lēmuma vērtējums tā daļā par Robertu Putni


[25] Ētikas komisija konstatē, ka attiecībā uz biedru R. Putni valde ir piemērojusi procedūru, kāda nav noteikta nevienā no valdes uzrādītājiem procesa aprakstiem, proti, Roberta Putņa izvērtēšanai valde ir veltījusi atsevišķu sēdes daļu, kā arī aicinājusi viņu uz individuālām pārrunām, nedodot citiem kandidātiem šādu iespēju.


[26] Ētikas komisija konstatē, ka valde ir veikusi un publiskojusi biedra Roberta Putņa raksturojumu, kuru biedrs ir uztvēris kā godu un cieņu aizskarošu.

Ētikas komisija atzīst valdes tiesības veikt kritisku biedru rīcības un darbības izvērtējumu, pirms pakļaut viņus vēl lielākai atklātībai un plašākas sabiedrības kontrolei valsts politiskajos amatos. Tomēr Ētikas komisija norāda, ka šādam vērtējumam ir jābalstās pārbaudāmos faktos.


[27] Tāpat Ētikas komisija vēlas uzsvērt, ka valdes uzdevums partijas kopējo stratēģisko interešu vārdā ir vairot katra partijas biedra politisko kapitālu, kuras pamats ir viņa individuālā reputācija. Partijas biedra reputācijas graušana ir līdzvērtīga viņa politiskās līdzdalības iespēju graušanai.


[28] Ētikas komisija konstatē, ka valde nav dokumentējusi lēmumumpieņemšanas gaitu par Robertu Putni, kas novedusi pie lēmuma liegt R. Putnim piedalīties Rīgas domes vēlēšanās.

Attiecībā uz valdes veikto motivācijas vērtējumu (12. vērtēšanas kritērijs) Ētikas komisija nevar konstatēt valdes dokumentētus R. Putņa motivācijas trūkums un uzsver, ka valde nevar izmantot savā lēmumā atsevišķiem valdes locekļiem privāti paustās bažas par savu kandidatūru. Šaubas par izvēlēm ir vispārcilvēciskas un var pieņemt, ka tādas ir bijušas arī visiem citiem sarakstā iekļautajiem kandidātiem.


[29] Ētikas komisija tāpat konstatē, ka valde nav dokumentējusi lēmumumpieņemšanas gaitu par Robertu Putni, izvērtējot viņa komandas darba spējas.

1) Ētikas komisija norāda, ka šāds vērtēšanas kritērijs nav paredzēts starp valdes vērtēšanas kritērijiem.

2) Ētikas komisijai nav bijis iespējas pārliecināties, ka šāds kritērijs faktiskajā valdes rīcībā ir ticis līdzvērtīgi piemērots attiecībā uz citiem kandidātiem.

3) Ētikas komisija atsaucas uz mutiski sniegtajiem valdes skaidrojumiem par iepriekšējā valdes sastāva konfliktiem kā iemeslu šim R. Putņa vērtējumam.


Uz to Ētikas komisija norāda, ka trīs locekļiem no tagadējā valdes sastāva (Mārtiņam Kossovičam, Ervinam Labanovskim un Dacei Kavasai) attiecīgi ētisku apsvērumu dēļ būtu bijis sevi jāatstatina vismaz no šī kritērija izvērtēšanas attiecībā uz Robertu Putni, bet tas nav noticis.


4) Ētikas komisija atsaucas uz bijušo Ētikas komisijas locekļu Ingas Liepas-Meieres un Janas Simanovskas pēc valdes lūguma sniegtajiem paskaidrojumiem, ka pret Robertu Putni 2018. un 2019.gadā ir rosinātas trīs lietas, kas pamatojot valdes lēmumu.


Uz to Ētikas komisija norāda, ka saskaņā ar valdes sniegto informāciju šī kritērija izvērtēšanā attiecībā uz Roberta Putni ir piedalījusies arī valdes locekle Dace Kavasa, kura iepriekš ir pat ignorējusi Ētikas komisijas prasības ierasties uz tās sēdēm un sniegt paskaidrojumus pret viņu rosinātajās lietās.

Neatstatinot Daci Kavasu no līdzdalības šī kritērija izvērtēšanā, Ētikas komisija secina, ka attiecībā uz valdes locekļiem un potenciālajiem kandidātiem valde acīmredzami piemēro atšķirīgus ētiskus kritērijus.


Ētikas komisijas uzskata, ka šis Roberta Putņa vērtējums ir nesamērīgs (3 biedru sūdzības pret 650 partijas biedriem) un nav ievērots situācijas konteksts – viņa kā partijas priekšsēdētāja pienākumi un funkcijas.


Tāpēc Ētikas komisija uzskata, ka valde lēmuma daļā par Roberta Putņa komandas darba spējām, pirmkārt, ir pārkāpusi biedru līdztiesības principu, jo šāds kritērijs Ētikas komisijai izsekojami nav ticis piemērots attiecībā ne uz vienu citu kandidātu.


[30] Attiecībā uz valdes vērtējumu par reputācijas risku kritēriju attiecībā uz Robertu Putni Ētikas komisija konstatē, ka valde nav dokumentējusi lēmumumpieņemšanas gaitu. Mutiski paustajos paskaidrojumos Ētikas komisija nav varējusi konstatēt vienotu valdes reputācijas risku izpratni, kas izrietētu no Roberta Putņa darbības vai pamatotos citos objektīvi pārbaudāmos reputācijas risku kritērijos.


Pilnais Ētikas komisijas atzinums ir pieejams šeit:


LemumsEtikaKomisija (3)
.pdf
Download PDF • 236KB

242 views0 comments

コメント


Beitrag: Blog2_Post
bottom of page