top of page

(5) Izslēgšana labas pārvaldības ceļā un PROGRESĪVO valdes "kompetence"

Tā kā “biedru tiesā" “iesniedzēju vārdā” Dr. (ķīmijā?) Jana Simanovska mums kā mantru atkārto, ka “pēc papīriem viss ir kārtībā”, “process ir jāievēro” valdei tās “kompetences ietvaros”, tad jātur cien. dr. Jana un valde pie vārda.


Pirmkārt, vispār nav strīda par to, ka valdei ir tiesības izslēgt biedru, lai gan valde un tās pārstāve to mēģina gan biedrēm un biedriem, gan plašākai sabiedrībai tā iestāstīt. Tāpat nav strīda par to, ka Cepurītis savu pirmo e-pastu nosūtīja 14.jūnijā.


Taču PROGRESĪVO statūti paredz biedra uzklausīšanu pirms izslēgšanas. 11.punkta otrais teikums skan šādi: “Uz ierosinājuma par biedra izslēgšanu izskatīšanu tiek uzaicināta attiecīgā persona”. Ja mēs būtu ZZS vai vēl kādā stagnātu partijā, varētu iztulkot, ka pietiek, ja attiecīgajam cilvēkam 5 stundas pirms sēdes pasaka, ka viņu "metīs ārā". Bet partijā, kuras amatpersonas stāvot un krītot par jaunu un tīru demokrātiju?

PROGRESĪVO gadījumā tomēr sagaidīju kaut skripatiņu labas pārvaldības un ne mazāk labas gribas. Tas nozīmētu kādu saprātīgu termiņu, ievērojot tomēr arī attiecīgā cilvēka kalendāra objektīvās iespējas.


Pats kā partijas priekšsēdētājs esmu vadījis vairākus izslēgšanas procesus. Esmu pats nesis uz pastu ierakstītu vēstuli ar brīdinājumu par izslēgšanas sēdi. Esmu zvanījis attiecīgajam cilvēkam un stāstījis, kas ir viņam izteiktie pārmetumi un par kādiem pārkāpumiem viņam draud izslēgšana.


Atzīšos, ka esmu par daža laba izslēgšanu priecājies, bet tik daudz elementāras kinderštūbes un cilvēviskas cieņas man ir arī pret tādu biedru, ar kuru man ir nopietnas domstarpības. Un tik daudz atbildības sajūtas tomēr vajag katram un katrai, kurš uzņemas tādas organizācijas kā politiskā partija vadību, lai nodrošinātu attiecīgā cilvēka elementāru cieņpilnu tiesību aizstāvību. Diemžēl ne Edmunds Cepurītis, ne Antoņina Ņenaševa partiju reāli nevada. Par to šeit runāsim atsevišķi citu reizi.


Otrkārt, par šo procesu valde kā kolektīva institucīja un Edmunds Cepurītis, kā arī izslēgšanas lēmumu parakstījusī Antoņina Ņenaševa nes juridisku un politisku atbildību.


Juridisku atbildību Antoņina Ņenaševa nes ar savu elektronisko parakstu, ar kuru viņa apliecina, ka izslēgšana ir tikusi organizēta juridiski korekti, ievērojot gan saistošās tiesību normas, gan partijas statūtus. Politiski un juridiski Edmunds Cepurītis nes atbildību, jo, kā pierāda šī sarakste, viņš bija tas, kurš nenodrošināja procesa likumību. Juridiska un politiska atbildība ir arī attiecīgās sēdes vadītājam vai vadītājai (nezinu, kurš no abiem tas bija, jo lēmums = vēstule nav izraksts no sēdes protokola, kā tam būtu jābūt). Par lēmuma formu un partijas valdes kā demokrātiskas institūcijas pienākumiem runāšu atsevišķi nākamajos ierakstos.


Runājot par procesu, valde vispār šajā lietā drīkstēja "sākt kustēties" tikai pēc "biedru iesnieguma" pārbaudes par tā atbilstību partijas statūtiem.


Esam tikuši informēti, ka iesniegums ir saņemts valdē 8.jūnijā.


Tas nozīmē, ka (a) 8.jūnijā valdei vispirms bija jāpārbauda, vai tiešām zem tā ir vismaz 20 biedru paraksti.


Un tad valdei papildus bija (b) jāpārbauda, vai iesniedzēji ir pietiekami pamatojuši iespējamos statūtu pārkāpumus, kas liktu valdei iesniegumu izskatīt.


Pretējā gadījumā valdei bija jālūdz iesniedzējus sniegt papildu pamatojumu izslēgšanas procesa uzsākšanai.


Savukārt, ja šie priekšnosacījumi bija izpildīti, tad valdei nekavējoties bija jāinformē par šo iesniegumu un tajā iekļautajiem pārmetumiem attiecīgais biedrs, pret kuru ir vērsta izslēgšanas procedūra. Kāds bija iemesls gaidīt līdz 14.jūnijam?


Zinām, tas nav ticis izdarīts līdz pat šodienai - 1.jūlijam.


209 views0 comments

Comments


Beitrag: Blog2_Post
bottom of page