top of page

PROGRESĪVO valde atsakās pēc būtības vērtēt R. Putņa izslēgšanu no partijas


PROGRESĪVO valde pēc būtības ir atteikusies vērtēt partijas līdzdibinātāja, pirmā ģenerālsekretāra un partijas vadītāja 2018.gada Saeimas un 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā Roberta Putņa iesniegumu par atjaunošanu partijā. Lai gan partijas valdei Putņa iesnieguma izskatīšana prasīja bez vienas dienas veselu mēnesi, 26.augutā Putnim nosūtītajā vēstulē partijas valde neatbild ne uz vienu no Putņa un plašākas sabiedrības uzdotajiem jautājumiem par izslēgšanas pamatotību. Tāpat valde nav atspēkojusi nevienu saistībā ar izslēgšanu izteikto pārmetumu par izslēgšanas iespējamiem tiesību pārkāpumiem kā procesuālā, tā materiālā nozīmē.


Putnim arī nav zināms, ka valde šī mēneša laikā būtu sasaukusi valdes sēdi, lai izvērtētu iesniegumu. To, ka valdes sēde nav notikusi, apliecina fakts, ka pretēji partijas tiesiskajam pienākumam Putnis nav ticis informēts ar apliecinātu izrakstu no attiecīgās valdes sēdes protokola. Tā vietā Putnim ir nosūtīta vienkārša partijas līdzpriekšsēdētājas Ņenaševas parakstīta vēstule. Arī par izslēgšanas faktu Putnim līdz šim nav bijis pieejams izraksts no valdes sēdes protokola. Šī mēneša laikā Putnis arī nav ticis aicināts ne uz valdes sēdi par izslēgšanas pārskatīšanu, ne aicināts sniegt paskaidrojumus ne mutvārdos, ne rakstiski.


Atbildē Putnim Ņenaševa neatbild nevienu jautājumu vai kritiku par valdes lēmumu pēc būtibas, bet gan vienkārši norāda, ka "nevaram piekrist, kā (valdes izslēgšanas) lēmums būtu procesuāli prettiesisks" un, "kopumā vērtējot iesniegumu, neredzam pamatojumu valdes 21.jūnija lēmuma atcelšanai".


Partijas PROGRESĪVIE līdzdibinātājs, pirmais ģenerālsekretārs un tās vadītājs 2018.gada Saeimas un 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā Roberts Putnis vēstulē komentē šādi: "Šī vēstule ir tiešs pierādījums, ka izslēgšana bija maziska valdes locekļu intriga, kas ir nodarījusi lielāko ļaunumu partijai tās pastāvēšanas vēsturē. Vēstule izgaismo to liekulību, ar kuru valde un joprojām "anonīmās biedru kopas" pārstāvji argumentēja, ka saruna neesot bijusi objektīvi iespējama. Tagad partijas valdei bija mēnesis laika, lai demonstrētu savu labo gribu un konfliktu risināšanas meistarību. Tādas tur vienkārši nav. PROGRESĪVOS šobrīd vada cilvēki, kuriem iztrūkst elementāra pašscieņa pašiem pret sevi. Citādi grūti aptvert, kā kāds var likt parakstu zem tik neprofesionāla un bezsaturiska teksta visas partijas vārdā."


Putnis atturēsies no tālākiem juridiskiem soļiem: "Man ir kauns par to, kas notiek. Taču vēstule apliecina, ka valdes locekļiem šajā lietā nekad nav bijusi laba griba. Viss, kas ir noticis, nav pārpratums vai kļūda. Tā bija valdes izvēle nodarīt šo postu partijai mazisku interešu vārdā. Un tas bija iespējams, tikai partijas biedru vairākumam klusējot. Tā nav mana viena paša atbildība šo labot. Partijas biedrēm un biedriem rītdienas kongresā ir iespēja virzīt valdes izslēgšanas lēmuma atcelšanu kā kongresa lietu. Līdz šai vēstulei man bija pārliecība, ka mans laiks un enerģija, kas ir daļa no tās partijas, kādu šobrīd redzam, ir bijis tā vērts Latvijas sabiedrības attīstības vārdā. Tagad redzu, ka mana misija ar šo ir noslēgta un man šajā lietā nav jāstāv vienam pret šo anonīmo baru, kas ir intrigas apakšā."Valdes vēstulē Putnis paša līdzveidotās un iepriekš vadītās partijas vārdā kārtējo reizi nepatiesi tiek vainots "vairākkārtējos" melos. Partijas valdei objektīvi ir zināms, ka Putnis par aicinājumu uz valdes sēdi par savu izslēgšanu uzzināja tikai 16.jūnijā no sarakstes ar ģenerālsekretāri Leldi Vaivodi, proti, 2 dienas pirms pirmā piedāvātā valdes sēdes laika:


Tāpat valdei ir zināms, ka Putnis aizņemtības dēļ uzreiz noraidīja iespēju piedalīties valdes sēdē jau pēc divām dienām un savu kalendāra ierobežojumu dēļ nevarēja apstiprināt līdzdalības iespēju alternatīvi piedāvātajā pirmdienā:


Dienu vēlāk partijas līdzpriekšsēdētājs Edmunds Cepurītis piedāvā sniegt rakstiskus paskaidrojumus:

Pat vēl pirmajā no valdes piedāvātajiem izslēgšanas sēdes datumiem 18.jūnijā valde joprojām Putnim nav paskaidrojusi, kāds tieši ir "anonīmās biedru kopas" iesnieguma pamatojums, kas valdei licis uzsākt izslēgšanas procedūru. Tāpat Putnim kā tobrīd, tā joprojām nav bijusi iespēja pašam pārliecināties par attiecīgā biedru iesnieguma esamību un tā atbilstību statūtiem. Ar pilno saraksti pirms valdes sēdes var iepazīties, ejot uz šo saiti. Tāpēc Putnis piedāvā rakstiski atbildēt viņam uzdotos jautājumus.


Uz to divas dienas nav nekādas reakcijas no Edmunda Cepurīša, līdz 21 stundu pirms attiecīgās valdes sēdes Putnim tiek nosūtīta ziņa, ka Putnis uzklausīts netiks ne rakstiski, ne mutiski. Tajā pašā laikā ar vienu ierakstu partijas iekšējā Facebook grupā svētdienas naktī tiek pieteikta valdes sēde. Tas ir pirmais brīdis, kad par izslēgšanas procesu, kurš it kā ticis uzsākts jau 8.jūnijā ārpus "anonīmās biedru kopas" un valdes locekļiem par to tiek informēts partijas biedru loks. Pretēji citādi aktīvajām partijas iekšējās grupas diskusijām neviens no 24, 27, 28 vai 31 anonīmajiem iesniedzējiem nebija paudis savu sašutumu publiski vai rosinājis izslēgšanu "cieņpilnā un biedriskā iekšējās demokrātijas garā".

Tāpat valdei objektīvi bija zināms, ka Putnis ar ziņu par valdes sēdi viņa izslēgšanai iepazīstas tikai piecas stundas pirms tās. Bet valde pilnībā ignorē Putņa lūgumu dot vairāk laika savai aizstāvībai:

Īpaši ciniska ir atsauce uz partijas Revīzijas komisijas atzinumu. Pirmkārt, tas tā arī nekad nav ticis darīts zināms pašam Putnim, lai gan Putnis vērsās ar iesniegumu Revīzijas komisijā vēl pirms izslēgšanas jau 18.jūnijā, norādot uz saviem kā biedra tiesību pārkāpumiem. Revīzijas komisija šo iesniegumu pretēji Ētikas komisijai nav vērtējusi un ar Putni sazinājusies. Putnis arī iepriekš norādīja uz būtiskiem Revīzijas komisijas interešu konfliktiem. Grūti atrast precīzāku slitkas pārvaldības piemēru, kā atbildes vēstule, kurā pamatojumam bez jebkāda pat formāla vērtējuma pēc būtības tiek izmantoti argumenti, kuri iepriekš kritizēti kā tādi, kas tapuši interešu konflikta rezultātā.
189 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Beitrag: Blog2_Post
bottom of page